Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

caarrie
1597 97cf 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadzi dzi
caarrie
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viamarthape marthape
caarrie
3934 c1dd
Reposted fromkatalama katalama viablackheartgirl blackheartgirl
caarrie
5370 5537
Reposted frompanizuo panizuo viablackheartgirl blackheartgirl

March 16 2015

caarrie
2613 d801

March 15 2015

caarrie
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatediousuncle tediousuncle
caarrie
1822 b5d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatediousuncle tediousuncle
3468 37aa 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viatediousuncle tediousuncle
caarrie
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainerte inerte
caarrie
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viainerte inerte

March 06 2015

2542 6848
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viasatyra satyra
caarrie
Reposted fromoll oll viasatyra satyra

February 26 2015

caarrie
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
— I.

February 25 2015

February 09 2015

caarrie
1597 97cf 500
Reposted fromlittlefool littlefool viasatyra satyra
caarrie
5199 5f15
Reposted fromChild-Rocking Child-Rocking viasatyra satyra

February 07 2015

February 06 2015

caarrie
8093 33a7 500
caarrie
3293 9e45
caarrie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl